Aktív-analitikus módszerspecifikus szeminárium

                               

Az aktív – analitikus Pszichoterapeuták  Egyesületének szervezésében 2023-ban 

Aktív – analitikus elméleti szeminárium                                                                                                            indul.

A szeminárium képzési anyagában megismerkedhetnek a Wilhelm Stekel (1868-1940) által fémjelzett aktív-analitikus módszerrel, mely a stekeli alapokon, de a  mai modern dinamikus elméleteket magába foglalva folyamatosan dolgozik a kornak megfelelő leghatékonyabb pszichoterápiás elméleten és módszereken. Elsődleges célja a tünetből származó szenvedés mielőbbi csökkentése a tünetet okozó személyiségrész megmunkálásán keresztül. Ebben a folyamatban nagy jelentőséget tulajdonít a módszer a terapeuta aktivitásának. Az elméleti szeminárium ennek a pszichoterápiás folyamatnak az elsajátítását célozza meg a képzési idő végére. A képzés az elmélet gyakorlatban történő “megérzéséhez” művészeti alkotások feldolgozását  és az utolsó fél évben szupervíziót biztosít, mert a tapasztalati tanulást helyezi a középpontba a tanulási folyamat során. 

Egyesületről és módszerről, képzéseiről a lenti linken lehet tovább tájékozódni:

                               http://www.aktiv-analizis.hu/

A képzést javasoljuk: pszichológusoknak, klinikai szakpszichológusoknak, egészségpszichológiai szakpszichológusoknak, tanácsadó szakpszichológusoknak, mentálhigiénikusoknak, orvosoknak, szakorvosoknak, 

A képzés a SOTE által  pont akkreditációs pontot ér.

Oftex portálon való jelentkezés: 

Képzés kezdő időpontja: 2023. szeptember 11. (hétfő) 18.30                                                                 Képzés helye: Aktív-Analitikus Pszichoterapeuták Egyesületének székhelye                                                      1124 Budapest, Lejtő út 24.,

Vidéki kollégáknak online részvétel lehetséges. 

A képzésre jelentkezés feltétele: humán-, pszichológus-, orvos diploma vagy pszichológus mesterképzésben való részvétel, pszichoterapeuta szakképzés részeként: pszichoterapeuta végzettség szerzésére feljogosító alapszakvizsgák.  

Képzésre jelentkezni lehet a szeminárium jelentkezési lap pdf letöltésével. Kitöltés után juttassa el az Egyesülethez az akape2014@gmail.com email címen vagy postai úton a következő címre: Aktív – analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete                                                                                1124 Budapest, Lejtő út 24. 

Képzésért felelős személy:  Bodnár Csilla, AKAPE tanulmányi felelős                                                                                            Telefonszám: +36 20 522 1938 

                                                  Léder Katalin, AKAPE tanulmányi bizottság tagja                                                                            Telefonszám: +36 30 304 6863 

 Képzés időtartalma: 5 félév, havi egyszer 3 óra.                                                                               A képzés díja: 4.000 Ft/óra                                                                                           Szeminárium lezárása: 5 félév után, elméleti dolgozat és egy eset leírás, ezek védése.

Az egyesület Tanulmányi és vizsgaszabályzata: Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Képzés tematikája: 

Első fél év PROPEDEUTIKA: célja a dinamikus analitikus iskolák fogalomrendszerének                                                            megismerése elsajátítása.

Második félév: Intrapsziché működése. 

Harmadik félév: Interperszonalitás a pszichoterápiában. 

Negyedik félév: Tünet kialakulása, fennmaradása és haszna.

Ötödik félév: A terápia technikai elemei és hatótényezői