Kapcsolat

   

Alapítvány neve: “Életszeretet – Életöröm” A pszichológiai kultúra fejlesztésére az egyéni                                     életút kibontakoztatásához Alapítvány

Az Alapítvány rövidített elnevezése: “Életszeretet – Életöröm” Alapítvány

Az Alapítvány székhelye:                      1124 Budapest, Lejtő út 24.

Az Alapítvány nyilvántartási száma: 10160

Cégjegyzék száma:                                01-01-0010160

Adószám:                                               18260948-1-43

GFO kód                                                 569

Statisztikai számjel:                             18260948-8690-569-01

Levelezési címe:                                    1124 Budapest, Lejtő út 24.

Email címe:                                           eletszereteteletorom@gmail.com

Alapítvány elnöke:                              Bodnár Csilla

Telefonszáma:                                     +36 20 522 1938 (elnök), +36 20 260 8070 (ügyintéző) 

Ügyintéző:                                             Pataki Mónika

Ügyintéző és Alapítvány telefonszáma: 

Kiemelt kapcsolatot ápol:                  Aktív – analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete.                                                                              Az egyesület székhelye is itt van. 

Honlapja:                                             http://www.aktiv-analizis.hu

Alapítvány folyószámlaszáma:         Takarékbank Zrt, 54600353-11022657  

Az Alapítvány célja:                           

Az Alapítvány célja, hogy keresse, önállóan vagy másokkal együttműködve alkalmazza azokat a pszichológiai módszereket, melyek segítik az egyéneket és a társas csoportokat (család, munkahely, kisebb közösségek) a következő értékek kibontásában, így különösen:

 • egyéni- és társas hatékonyságnövelés pszichológiai támogató rendszereinek fejlesztése
 • az általános emberi, és emellett a férfi illetve a női energia és tulajdonságok, a fontossági sorrend, döntések és következmények, az azonosságok mellett a különbségeknek, mint értéknek fel- és elismerése
 • a stressz (pozitív, fejlődést elősegítő szituációk) és a distressz (érzelmet, kapcsolatot és testi-lelki állapotot károsító) közötti különbségek megismerése, időben történő felismerése és kezelése
 • a megfelelő stresszkezelő lélektani módszerek elsajátításának elősegítése
 • az egyén és a másik, – mint szituáció és objektivitás – szemléletének fejlesztése,
 • a problémacentrikus szemlélet és problémamegoldó képesség és megoldásmódok csiszolása,
 • a különböző nemi és társadalmi szerepekhez tartozó ön- és szereppartneri elvárások megismerése, szerepviselkedés egyeztetése, a belső szerepazonosság és szereptávolság fontossága és kezelési lehetőségei, módszerei
 • a felmerülő, váratlan objektív szituációk reális végiggondolása és lereagálása
 • a stresszogén faktorok kezeléséhez tartozó elméleti és gyakorlati ismereteinek terjesztése
 • a leghatékonyabb és kölcsönös megoldást jelentő megoldásmódok kiválasztása
 • a döntés képességének fejlesztése, a várható következményekkel való kalkulálás (az ok okozati rendszer vállalása)
 • az érzelmi kiszolgáltatottság csökkentésének, a reális önértékelés kialakításának elősegítése
 • a mielőbbi, gyors és hatékony stressz-kontrollt biztosító formák és támogató rendszerek kialakítása, a distresszteli állapot prolongálásának leküzdése céljából
 • egyéni- és csoportos pszichoterápiás módszerek, tréningek és coaching módszerek alkalmazása
 • más, hasonló célú alapítványokkal, szervezetekkel és programokkal való együttműködés keresése, kialakítása
 • kiemelten kezeli az un. magánéleti kapcsolatok (anyaság, párkapcsolat, családi kapcsolatok) támogatását
 • az élet és sorsfordulót jelentő krízis szituációk kezelése és támogatása, valamint az állami és civil támogató rendszerek keresése, illetve kialakításának elősegítése 
 • erőfeszítéseket tesz a pszichológia és pszichoterápiás kultúra fejlesztésére.  

Borító képek: Bodnár Csilla “Utak” című fotó sorozatából származnak.